Název: Vážky (Odonata) vybraných rybníků a vodních nádrží v okolí Zbiroha
Další názvy: Dragonflies of selected ponds and water reservoirs of the Zbiroh area
Autoři: Zímová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Mergl Michal, Prof. RNDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27876
Klíčová slova: vážka;vážky;odonata;druhový soupis;inventarizace;determinace;plzeňský kraj;kařez;jablečno
Klíčová slova v dalším jazyce: dragonfly;dragonflies;odonata
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo zmapování druhového zastoupení odonatofauny na vybraných lokalitách v okolí Kařeza a Jablečna. Geografické umístění a klimatické podmínky jsou ideální pro život vodního hmyzu, tudíž i pro výskyt vážek. Tyto lokality jsou tvořeny celkem šesti menšími rybníky. Při samotné práci jsem se zaměřila na prozkoumání výskytu vážek. Uvedené údaje jsou shrnutím výsledků pozorování vážek za vegetační období roku 2016. Téma jsem si vybrala, protože mne vážky naprosto fascinovaly, jak svým nádherným vzhledem, tak dynamickým pohybem. V Japonsku jsou vážky považovány za symbol odvahy, síly a štěstí. Dalším důvodem, proč jsem si vybrala tuto práci je skutečnost, že na těchto rybnících zatím žádný podobný výzkum neproběhl, a proto je tato práce prvním výzkumem tohoto druhu na tomto území a tudíž z tohoto důvodu nemohou být výsledky práce porovnávány s dřívějšími nálezy. V teoretické části práce je prostor věnován obecné charakteristice vážek a charakteristice sledovaných lokalit. Dále jsem uvedla metodiku a způsoby determinace hmyzu. V praktické části je prostor věnován vyhodnocení výzkumu, diskuzi (včetně porovnání sledovaných lokalit s lokalitami v odborné literatuře).
Abstrakt v dalším jazyce: The inventory reseach was done from April to September 2016 in selected ponds near Kařez village (four ponds) and near Jablečno village (two ponds) in the Zbiroh area. The main aim of the research was observation of species diversity. In total, 21 species of dragonflies was observed, of them 11 species of the suborder Anisoptera and 10 of the suborder Zygoptera. Thirteen genera was observed (number of species is in brackets): Calopteryx (2), Ischnura (1), Coenagrion (2), Pyrrhosoma (1), Ennalagma (1), Platycnemis (1), Lestes (2), Cordulia (1), Aeshna (4), Anax (1), Libellula (2), Orthethrum (1), and Sympetrum (2). Detail illustration of observed species are presented. The result indicates that despite intesive economic exploatition of ponds, the gradonflies diversity is rather high. The presence of littoral vegetation is likely the important factor controlling diversity of dragonlies. This is a contribution to mapping of the dragonflies distribution in the territory of the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kristyna Zimova.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimova V.pdfPosudek vedoucího práce623,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimova O.pdfPosudek oponenta práce582,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zimova P.pdfPrůběh obhajoby práce174,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27876

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.