Název: Stav lučních biotopů, které jsou předmětem ochrany maloplošných zvláště chráněných území v České republice
Další názvy: State of target meadow biotopes in the small-scale protected areas in the Czech Republic
Autoři: Skuhrová, Johana
Vedoucí práce/školitel: Dostálová Alena, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27877
Klíčová slova: travinné biotopy;louky;ochrana přírody;mapování biotopů. maloplošně chráněná území;územní ochrana;předmět ochrany
Klíčová slova v dalším jazyce: grasslands biotopes;meadows;nature protection;biotope mapping;small scale protected area;protected areas;target object
Abstrakt: Obsahem této práce je vyhodnocení zastoupení lučních biotopů a jejich stavu v maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ), v jejichž vyhlašovací dokumentaci je předmětem ochrany některý z travinných biotopů (Chytrý a kol., 2010). Tato práce zpřesnila informace o předmětu ochrany MZCHÚ na základě dostupných dokumentů (uložených v Ústředním seznamu ochrany přírody), z dostupných dat (vrstva mapování biotopů, citace) s využitím GIS stanovila rozlohu a kvalitu těchto travinných biotopů v MZCHÚ na našem území, a celkově zhodnotila z dostupných dat stávající pokrytí lučních biotopů soustavou MZCHÚ na národní a krajské úrovni.
Abstrakt v dalším jazyce: Grassland biotopes (Chytrý a kol., 2010) protected by small scale protected areas in the Czech Republic were evaluated in this study. Grassland biotopes as target objects were specified for each small scale protected area in the Czech Republic using public data from the Digital Register of the NCCR. Using biotope mapping shapefile (VMBA) the total area and quality of each grassland biotope in small scale protected areas, where it is a target object, was calculated using GIS. Evaluation of grassland biotope protection by small scale protected areas was done at the Czech Republic and the regional level.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Skuhrova.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skuhrova V.pdfPosudek vedoucího práce745,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skuhrova O.pdfPosudek oponenta práce646,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skuhrova P.pdfPrůběh obhajoby práce267,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27877

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.