Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMergl Michal, Prof. RNDr. CSc.
dc.contributor.authorBešta, Lukáš
dc.date.accepted2017-9-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:42Z-
dc.date.available2016-6-11
dc.date.available2018-01-15T15:05:42Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-27
dc.identifier70691
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27880-
dc.description.abstractTato bakalářská práce poskytuje soupis druhového spektra motýlí fauny na čtyřech lokalitách v okolí města Klatovy - Křesťanský vršek, lesní komplex Bor, Zámkovská hora a lesní komplex u obce Hráz. Dohromady bylo zjištěno 552 druhů motýlů z 32 různých čeledí. 12 druhů je zařazeno do červeného seznamu ohrožených druhů České republiky (Farkač et al., 2005), 5 druhů je pod legislativní ochranou České republiky a 2 jsou chráněny evropskou legislativou (Natura 2000). Z třináctiletého pozorování vyplývá jednoznačné snížení abundance a druhové diverzity denních motýlů v důsledku určitých změn na lokalitách. Dále práce navrhuje určitá opatření pro zmírnění nepříznivých trendů probíhajících na lokalitách.cs
dc.format52 s. (92 026 z.), 42 s. příl.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectmotýli (lepidoptera)cs
dc.subjectklatovskocs
dc.subjectdruhová diverzitacs
dc.subjectmanagementcs
dc.titleMotýli (Lepidoptera) vybraných lokalit Klatovskacs
dc.title.alternativeButterflyies (Lepidoptera) of selected localities of the Klatovy areaen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studia
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis provides a list of the species spectrum of butterflies in four sites around the town of Klatovy - Křesťanský vršek, the forest complex of Bor, Zámkovská hora and the forest complex near the village of Hráz. When put together, we detected 552 species of butterflies from 32 different families. 12 species belong to the red list of endangered species in the Czech Republic (Farkač et al., 2005), 5 species remain under the legislative protection of the Czech Republic and 2 species are protected by EU legislation (Natura 2000). Stemming from 13 years of monitoring, we may deduce an unanimous decrease in the abundance and species diversity of daily butterflies as a consequence of particular changes in the sites. Additionally, this paper also suggests certain countermeasures to mitigate the ongoing negative trends.en
dc.subject.translatedbutterflies (lepidoptera)en
dc.subject.translatedklatovy regionen
dc.subject.translatedspecies diversityen
dc.subject.translatedmanagementen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Besta.pdfPlný text práce6,82 MBAdobe PDFView/Open
Besta V.pdfPosudek vedoucího práce447,29 kBAdobe PDFView/Open
Besta O.pdfPosudek oponenta práce560,2 kBAdobe PDFView/Open
Besta P.pdfPrůběh obhajoby práce152,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.