Title: Provoz distribučních sítí nízkého napětí
Other Titles: Distribution network of low tension
Authors: Tomšovský, Štěpán
Advisor: Schejbal, Konstantin
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2789
Keywords: napětí;síť;energie;vedení;vlastnosti;rozvod;porucha;záloha;použití;úbytek napětí;ztráty;výkon;Jouleův zákon;dimenzování;proud
Keywords in different language: voltage;network;energy;electric line;properties;distribution;failure;backup;use;voltage drop;losses;power;Joule law;sizing;current
Abstract: Tato předkládaná bakalářská práce je zaměřena na provoz distribučních sítí nízkého napětí v širším měřítku. Zabývá se popisem jednotlivých typů sítí, dále zahrnuje otázky týkajících se úbytků napětí, výkonových ztrát a dimenzování vedení. V závěru práce je provedeno srovnání výhod a nevýhod daných typů sítí.
Abstract in different language: The presented bachelor work is focused on the operation of low voltage distribution networks on a larger scale. It describes the different types of networks, also includes issues related to voltage drop, power loss and sizing guidance. The conclusion compares the advantages and disadvantages of the types of networks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_Prace_Tomsovsky_Stepan_E09B0093K.pdfPlný text práce728,52 kBAdobe PDFView/Open
047166_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,15 kBAdobe PDFView/Open
047166_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,31 kBAdobe PDFView/Open
047166_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce172,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.