Název: Provoz distribučních sítí nízkého napětí
Další názvy: Distribution network of low tension
Autoři: Tomšovský, Štěpán
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2789
Klíčová slova: napětí;síť;energie;vedení;vlastnosti;rozvod;porucha;záloha;použití;úbytek napětí;ztráty;výkon;Jouleův zákon;dimenzování;proud
Klíčová slova v dalším jazyce: voltage;network;energy;electric line;properties;distribution;failure;backup;use;voltage drop;losses;power;Joule law;sizing;current
Abstrakt: Tato předkládaná bakalářská práce je zaměřena na provoz distribučních sítí nízkého napětí v širším měřítku. Zabývá se popisem jednotlivých typů sítí, dále zahrnuje otázky týkajících se úbytků napětí, výkonových ztrát a dimenzování vedení. V závěru práce je provedeno srovnání výhod a nevýhod daných typů sítí.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor work is focused on the operation of low voltage distribution networks on a larger scale. It describes the different types of networks, also includes issues related to voltage drop, power loss and sizing guidance. The conclusion compares the advantages and disadvantages of the types of networks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_Prace_Tomsovsky_Stepan_E09B0093K.pdfPlný text práce728,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047166_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047166_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047166_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce172,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2789

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.