Název: Konkurence ve veřejné dopravě v rámci Plzeňského kraje
Další názvy: Competition in public transport in the Pilsen region
Autoři: Loub, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27891
Klíčová slova: doprava;konkurence;dopravní síť;dopravci;autobus;vlak
Klíčová slova v dalším jazyce: transport;competition;transport networks;carriers;bus;train
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je nastínění konkurence ve veřejné dopravě v rámci Plzeňského kraje. V práci je zmapovaná dopravní síť plzeňského kraje v podobě tematické mapy Plzeňského kraje, ve které jsou zobrazeny tahy veřejné dopravy s přihlédnutím na jednotlivé složky veřejné dopravy. Dále jsou v práci rozepsány jednotlivé podniky integrované dopravy. Součástí práce je také dotazníkové šetření a terénní výzkum, jehož cílem bylo zjištění reálného využití veřejné dopravy obyvateli obcí, jejich preferencemi a kvalitativním hodnocením.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the thesis is to outline the competition in public transport in the framework of the. The work is to map the transport network Pilsen region in the form of thematic maps Pilsen region, which displays routes of public transport with regard to the individual components of public transport. Further, there are itemized individual companies integrated services. The work also includes a survey fieldwork, whose aim was to determine the actual use of public transport residents of municipalities, their preferences qualitative evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Konkurence ve verejne doprave v ramci Plzenskeho kraje_ Jakub Loub.pdfPlný text práce7,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loub P.pdfPrůběh obhajoby práce260,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loub O.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loub V.pdfPosudek vedoucího práce778,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27891

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.