Title: Konkurence ve veřejné dopravě v rámci Plzeňského kraje
Other Titles: Competition in public transport in the Pilsen region
Authors: Loub, Jakub
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27891
Keywords: doprava;konkurence;dopravní síť;dopravci;autobus;vlak
Keywords in different language: transport;competition;transport networks;carriers;bus;train
Abstract: Předmětem bakalářské práce je nastínění konkurence ve veřejné dopravě v rámci Plzeňského kraje. V práci je zmapovaná dopravní síť plzeňského kraje v podobě tematické mapy Plzeňského kraje, ve které jsou zobrazeny tahy veřejné dopravy s přihlédnutím na jednotlivé složky veřejné dopravy. Dále jsou v práci rozepsány jednotlivé podniky integrované dopravy. Součástí práce je také dotazníkové šetření a terénní výzkum, jehož cílem bylo zjištění reálného využití veřejné dopravy obyvateli obcí, jejich preferencemi a kvalitativním hodnocením.
Abstract in different language: The subject of the thesis is to outline the competition in public transport in the framework of the. The work is to map the transport network Pilsen region in the form of thematic maps Pilsen region, which displays routes of public transport with regard to the individual components of public transport. Further, there are itemized individual companies integrated services. The work also includes a survey fieldwork, whose aim was to determine the actual use of public transport residents of municipalities, their preferences qualitative evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konkurence ve verejne doprave v ramci Plzenskeho kraje_ Jakub Loub.pdfPlný text práce7,51 MBAdobe PDFView/Open
Loub P.pdfPrůběh obhajoby práce260,96 kBAdobe PDFView/Open
Loub O.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Loub V.pdfPosudek vedoucího práce778,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.