Title: Návrh a aplikace interaktivních zeměpisných cvičení ve výuce regionální geografie na ZŠ
Other Titles: Designing and application of interactive geographical exercises in the elementary school geography
Authors: Rom, Filip
Advisor: Pluháčková Markéta, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27894
Keywords: blended learning;experiment;experimentální skupina;kontrolní skupina;zeměpis;jižní amerika;základní škola;hot potatoes;interaktivní výuka;interaktivní cvičení
Keywords in different language: blended learning;experiment;experimental group;control group;geography;south america;basic school;hot potatoes;interactive learning;interactive exercises
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím interaktivních cvičení formou blended learningu. Práce ověřuje předpoklady pomocí pedagogického experimentu a dotazníkového šetření. Pedagogický experiment porovnával dvě skupiny žáků základní školy a jeho smyslem bylo zjištění, zda opakování formou interaktivních cvičení má kladný vliv na zvýšení znalostí a také to, zda žákům tato forma opakování vyhovuje více než klasické formy opakování. Výstupem práce jsou interaktivní cvičení vytvořená v programu Hot Potatoes využitelná ve výuce regionální geografie Jižní Ameriky na základní škole.
Abstract in different language: This thesis deals with using of interactive exercises by blended learning. Some assumpitons are verified in a questionnaire and in a pedagogical experiment.The experiment compared two groups of basic school pupils. Its aim was to find out whether revising is useful by using of interactive exercises . Whether it leads to better knowledge and whether the pupils like this method more than the traditional one. The result of the work are some special interactive exercises made in Hot Potatoes programme. They can be used in teaching of Regional geography of South America.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_rom_2017.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Rom V.pdfPosudek vedoucího práce855,98 kBAdobe PDFView/Open
Rom O.pdfPosudek oponenta práce765,26 kBAdobe PDFView/Open
Rom P.pdfPrůběh obhajoby práce160,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.