Název: Racionalizace výrobního procesu na základě reklamačního řízení
Další názvy: Rationalization of the production process on the basis of the claimed action
Autoři: Pečenka, Karel
Vedoucí práce/školitel: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Bebr Lukáš, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27896
Klíčová slova: šev;reklamační řízení;nápravné opatření;analýza;návaznost švů;přístrojová deska;side rails;ford mondeo vignale;ne-shodný výrobek;interiér automobilu
Klíčová slova v dalším jazyce: seam;complaints and corrective actions;analysis;misalign-ment of seams;instrument panel;side rails;ford mondeo vignale;car's interior
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o řešení problému návaznosti dekorativních švů dvou rozdílných na sebe navazujících součástí. Jedná se o přístrojovou desku osobního automobilu a součást, která je středové konzoly tzv. Side Rails. Tyto součásti po zabudování do automobilu na sebe navazují, hlavně je sledována návaznost dekorativních švů. Cílem této práce je identifikovat na základě provedených analýz příčiny vzniku problému a následně stanovit nápravná opatření, která zaručí produkci součástí v požadované kvalitě.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work solve practice's problem. The problem is about misalignment of stitches both parts which are assem-bled in the car's interior. The first of them is instrument panel and the second one is side rail. The side rails are assembled to the instrument panel. In the work is solved the problem of quality of seams position. The result is invention new control gauge for misalignment of seam and aplication news transport packagings.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 02. 06. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Karel_Pecenka_2017.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Rozhodnuti o zverejneni KP - Pecenka.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP214,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hodnoceni DP - Pecenka.PDFPosudek vedoucího práce247,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Pecenka.pdfPosudek oponenta práce459,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Pecenka.PDFPrůběh obhajoby práce193,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27896

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.