Title: Racionalizace výrobního procesu na základě reklamačního řízení
Other Titles: Rationalization of the production process on the basis of the claimed action
Authors: Pečenka, Karel
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bebr Lukáš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27896
Keywords: šev;reklamační řízení;nápravné opatření;analýza;návaznost švů;přístrojová deska;side rails;ford mondeo vignale;ne-shodný výrobek;interiér automobilu
Keywords in different language: seam;complaints and corrective actions;analysis;misalign-ment of seams;instrument panel;side rails;ford mondeo vignale;car's interior
Abstract: Diplomová práce pojednává o řešení problému návaznosti dekorativních švů dvou rozdílných na sebe navazujících součástí. Jedná se o přístrojovou desku osobního automobilu a součást, která je středové konzoly tzv. Side Rails. Tyto součásti po zabudování do automobilu na sebe navazují, hlavně je sledována návaznost dekorativních švů. Cílem této práce je identifikovat na základě provedených analýz příčiny vzniku problému a následně stanovit nápravná opatření, která zaručí produkci součástí v požadované kvalitě.
Abstract in different language: This diploma work solve practice's problem. The problem is about misalignment of stitches both parts which are assem-bled in the car's interior. The first of them is instrument panel and the second one is side rail. The side rails are assembled to the instrument panel. In the work is solved the problem of quality of seams position. The result is invention new control gauge for misalignment of seam and aplication news transport packagings.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 02. 06. 2020.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Karel_Pecenka_2017.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Rozhodnuti o zverejneni KP - Pecenka.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP214,76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hodnoceni DP - Pecenka.PDFPosudek vedoucího práce247,66 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Pecenka.pdfPosudek oponenta práce459,77 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Pecenka.PDFPrůběh obhajoby práce193,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.