Název: Optimalizace technologických faktorů obrábění těžkoobrobitelných nástřiků experimentálními postupy zaměřenými na splnění funkčních vlastností
Další názvy: Optimization of technology factors for machining of coatings with high machinability by means of experimental approaches focused on meeting function properties
Autoři: Kašpar, Jan
Vedoucí práce/školitel: Monka Peter, Prof. Ing. PhD.
Oponent: Škripko Peter, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27898
Klíčová slova: stellite 6;žárový nástřik;soustružení;vbd;laser cladding
Klíčová slova v dalším jazyce: stellite 6;thermal spray;turning;vbd;laser cladding
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na vliv struktury tvrdého povlaku provedeného prostřednictvím žárových nástřiků nebo laserových návarů na jeho technologické vlastnosti při obrábění a na provozní stav vyrobených povrchů. Stěžejní částí této diplomové práce je experimentální ověřování v laboratorních podmínkách. Získané výsledky se posoudí v diskusi zaměřené na technické a ekonomické hodnocení dosažených výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the effects of the structure of hard coating done by means of thermal spray or laser cladding on its technological properties when being machined and on maintanance properties of the produced surfaces. The key part of this diploma thesis is constituted by experimental testing in laborotary settings. The obtained results are evaluated and further discussed in terms of technical and economic perspective.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 01. 06. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Jan_Kaspar.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Rozhodnuti o zverejneni KP - Kaspar.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP230,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Oponentni posudek DP - Kaspar.PDFPosudek oponenta práce317,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Kaspar.PDFPosudek vedoucího práce230,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Kaspar.PDFPrůběh obhajoby práce180,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27898

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.