Title: Optimalizace technologických faktorů obrábění těžkoobrobitelných nástřiků experimentálními postupy zaměřenými na splnění funkčních vlastností
Other Titles: Optimization of technology factors for machining of coatings with high machinability by means of experimental approaches focused on meeting function properties
Authors: Kašpar, Jan
Advisor: Monka Peter, Prof. Ing. PhD.
Referee: Škripko Peter, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27898
Keywords: stellite 6;žárový nástřik;soustružení;vbd;laser cladding
Keywords in different language: stellite 6;thermal spray;turning;vbd;laser cladding
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vliv struktury tvrdého povlaku provedeného prostřednictvím žárových nástřiků nebo laserových návarů na jeho technologické vlastnosti při obrábění a na provozní stav vyrobených povrchů. Stěžejní částí této diplomové práce je experimentální ověřování v laboratorních podmínkách. Získané výsledky se posoudí v diskusi zaměřené na technické a ekonomické hodnocení dosažených výsledků.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the effects of the structure of hard coating done by means of thermal spray or laser cladding on its technological properties when being machined and on maintanance properties of the produced surfaces. The key part of this diploma thesis is constituted by experimental testing in laborotary settings. The obtained results are evaluated and further discussed in terms of technical and economic perspective.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 01. 06. 2020.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jan_Kaspar.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Rozhodnuti o zverejneni KP - Kaspar.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP230,85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Oponentni posudek DP - Kaspar.PDFPosudek oponenta práce317,1 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Kaspar.PDFPosudek vedoucího práce230,34 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kaspar.PDFPrůběh obhajoby práce180,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.