Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDuchek Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorGoldfinger, Jan
dc.contributor.refereeVyšata Jiří, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-19
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:51Z-
dc.date.available2016-10-17
dc.date.available2018-01-15T15:05:51Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-4
dc.identifier70703
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27899
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší návrh řízené montáže pásových dopravníků. Teoretická část se zabývá úvodem do montáže, rozborem vyráběných dopravníků. Praktická část práce se zabývá zhodnocením stávajících montážních postupů a návrhem efektivnější metody montáže daného typu dopravníku FB60. Následným rozpracováním nejvhodnější varianty, její vizualizací a umístěním v nové hale. A nakonec zhodnocením doby návratnosti investice pomocí prosté doby návratnosti.cs
dc.format64 s. (84 873 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmontážcs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjecttechnologičnost konstrukcecs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectstandartní pásový dopravník fb60cs
dc.subjectbasic mostcs
dc.subjectdoba návratnosti.cs
dc.titleNávrh řízené montáže pásových dopravníků ve firmě ENGEL strojírenská s.r.o. Kaplicecs
dc.title.alternativeProposal of the controlled assembly of conveyor belts in the company ENGEL strojírenská s.r.o. Kapliceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis solves the proposal of controlled assembly of conveyor belts. The theoretical part deals with an introduction to the assembly and a produced conveyor analysis. The practical part is focused on the evaluation of current assembly procedures and proposal of more efficient assembly method of the given type of conveyor FB60. Subsequently the best assembly variant, its visualization and location in a new production hall is elaborated. Finally the practical part occupies with the evaluation of payback period using simple payback period.en
dc.subject.translatedassemblyen
dc.subject.translatedergonomicsen
dc.subject.translatedconstruction technologyen
dc.subject.translatedefficiencyen
dc.subject.translatedstandard conveyor belt fb60en
dc.subject.translatedbasic mosten
dc.subject.translatedpayback period.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bc_Jan_Goldfinger.pdfPlný text práce10,99 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Goldfinger.PDFPosudek vedoucího práce396,89 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Goldfinger.PDFPosudek oponenta práce808,22 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Goldfinger.PDFPrůběh obhajoby práce223,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.