Název: Simulace elektrického zásobníku teplé užitkové vody
Další názvy: Simulation of electric storage of hot watter
Autoři: Jirsa, Jan
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Vachtlová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2790
Klíčová slova: TUV;elektrický ohřevník se zásobníkem;ekonomičnost ohřevu
Klíčová slova v dalším jazyce: hot water;electric water heater with reservoir;economy point of view of heating
Abstrakt: Jirsa, Simulace elektrického zásobníku teplé užitkové vody Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická, 2012, 23 str., vedoucí: Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti elektrického ohřevu vody pro domácnost, zejména pak na simulaci ohřevníku se zásobníkem. Cílem této práce je popsat možnosti ohřevu TUV a jeho regulace. Simulace ohřevníku vody a k tomu připojená aplikace jsou vytvořeny za účelem vhodného výběru ohřevníku vody pro danou domácnost s ohledem na ekonomičnost provozu, způsoby využívání a potřeby domácnosti. Aplikace by měla umožnit snadnou orientaci v nabízených modelech a pomocí simulace vybrat nejvhodnejší variantu. Přínosná by měla být i pro uživatele mimo elektrotechnický obor. Mohla by sloužit jako návod při výběru ohřevníku vody v e-shopech či kamenných prodejnách.
Abstrakt v dalším jazyce: Jirsa, Simulation of electric water heater with reservoir Department of Electromechanics and Power Electronics, University of West Bohemia in Pilsen Faculty of electrical engineering, 2012, 23 pages, head: Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D. The presented thesis is focused on the options of electric water heating for households, especially on electric water heater with reservoir. Target of the thesis is to describe the possibilities of water heating and its regulation. Heater simulation and an application made for this purposes is designed to help with selection of water heater for a given household with regards to economical operation, ways of use and needs of the household. The application should allow easy orientation in offered models and with the use of the simulation choose the most suitable option even for a user unfamiliar with the field and could serve as a help with selection of water heater in e-shops or stores.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jirsa_Simulace_elektrickeho_ohrevniku_TUV.pdfPlný text práce765,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047168_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047168_oponent.pdfPosudek oponenta práce398,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047168_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce148,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2790

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.