Název: Vliv kvality povrchu nástroje na trvanlivost
Další názvy: The Influence of the Cutting Tool Surface Quality on Durability
Autoři: Hronek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Řehoř Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27900
Klíčová slova: mikrogeometrie řezného břitu;řezný proces;kvalita povrchu;modifikace mikrogeometrie;vlečné omílání;tryskání vodním paprskem
Klíčová slova v dalším jazyce: cutting edge microgeometry;cutting process;surface quality;microgeometry modification;drag finishing;water jet machining
Abstrakt: Modifikace mikrogeometrie řezných nástrojů je v současné době jedním z parametrů, který ovlivňuje finální kvalitu nástroje. Ovlivňuje adhezi mezi nástrojem a tenkou otěruvzdornou vrstvou a výslednou trvanlivost nástroje. Cílem této práce je zmapování mikrogeometrie řezného nástroje po modifikaci, experimentální testování nástrojů a výsledný dopad modifikací mikrogeometrie na výslednou trvanlivost nástrojů, velikosti řezných sil a diagnostice stavu nástroje po dosažení limitního opotřebení.
Abstrakt v dalším jazyce: Currently, cutting edge modification is the one of the parameters which affects the final cutting tools quality. It affects the adhesion between tools and the thin layer or final cutting tool durability. The goal of this diploma thesis is to map the cutting edge microgeometry, modified microgeometry and tests those tools during milling process. Different cutting edge microgeometry will have an impact on the tool life, cutting forces etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv kvality povrchu nastroje na trvanlivost.pdfPlný text práce4,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Hronek.PDFPosudek vedoucího práce425,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Hronek.PDFPosudek oponenta práce631,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Hronek.PDFPrůběh obhajoby práce186,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27900

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.