Title: Vliv rozměrové přesnosti lopatek na montáž rozváděcího kola
Other Titles: The influence of blades dimensional accuracy on the guide wheel assembly
Authors: Hašková, Nikol
Advisor: Pospěch Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Silovský Richard, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27903
Keywords: rozváděcí lopatka;rozváděcí kolo;montáž;měření odchylek;souřadnicový měřící stroj;rozměrová tolerance
Keywords in different language: guide blade;guide wheel;assembly;measurement of deviations;coordinate measuring machine;dimensional tolerance
Abstract: Diplomová práce zabývá návrhem metodiky montáže rozváděcích kol, s cílem dosáhnout snížení úprav rozváděcích lopatek při montáži. S vyřešenou problematikou by mělo dojít ke snížení počtu broušených lopatek při montáži a tím i ke snížení nákladů na montáž a broušení.
Abstract in different language: Thesis deals with the proposal of the assembly method of the guide wheels in order to reduce the adjustment of the guide blades during assembly. The solved problem should be to reduce the number of grinded blades during assembly and thus reduce assembly and grinding costs.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text práce bude přístupný od 29.05.2027.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Rozhodnuti o zverejneni KP.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP222,23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hodnoceni DP - Haskova.pdfPosudek vedoucího práce177,66 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Haskova.pdfPosudek oponenta práce87,33 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Haskova.PDFPrůběh obhajoby práce166,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.