Název: Vliv rozměrové přesnosti lopatek na montáž rozváděcího kola
Další názvy: The influence of blades dimensional accuracy on the guide wheel assembly
Autoři: Hašková, Nikol
Vedoucí práce/školitel: Pospěch Zdeněk, Ing. Ph.D.
Oponent: Silovský Richard, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27903
Klíčová slova: rozváděcí lopatka;rozváděcí kolo;montáž;měření odchylek;souřadnicový měřící stroj;rozměrová tolerance
Klíčová slova v dalším jazyce: guide blade;guide wheel;assembly;measurement of deviations;coordinate measuring machine;dimensional tolerance
Abstrakt: Diplomová práce zabývá návrhem metodiky montáže rozváděcích kol, s cílem dosáhnout snížení úprav rozváděcích lopatek při montáži. S vyřešenou problematikou by mělo dojít ke snížení počtu broušených lopatek při montáži a tím i ke snížení nákladů na montáž a broušení.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with the proposal of the assembly method of the guide wheels in order to reduce the adjustment of the guide blades during assembly. The solved problem should be to reduce the number of grinded blades during assembly and thus reduce assembly and grinding costs.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 29. 05. 2027.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Rozhodnuti o zverejneni KP.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP222,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hodnoceni DP - Haskova.pdfPosudek vedoucího práce177,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Haskova.pdfPosudek oponenta práce87,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Haskova.PDFPrůběh obhajoby práce166,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27903

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.