Název: Kompletní výroba vstřikovací formy
Další názvy: Complete production of injection mold
Autoři: Penzenstadler, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Oponent: Duchek Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27904
Klíčová slova: popis;analýza;vstřikovací forma;součást;technologičnost konstrukce;výrobní prostředky;návrh;výroba
Klíčová slova v dalším jazyce: description;analysis;injection mold;component;technology of construction;production means;design;production
Abstrakt: V diplomové práci je popsána a analyzována vstřikovací forma a její součásti po stránce technologičnosti konstrukce. Z technologičnosti konstrukce vyplynuly požadavky na výrobní prostředky, které jsou poté navrženy a popsány. Následně je proveden návrh výroby součástí vstřikovací formy. V přílohách diplomové práce jsou vypracované výkresy, průvodky a normy času hlavních operací vyráběných součástí.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis describes and analyzes the injection mold and its components in terms of the technology of the structure. The technology of the design has revealed requirements for the means of production which are then designed and described. Subsequently, the design of the injection mold parts is made. The annexes of the diploma thesis are drawn up drawings, handbooks and time norms of main operations of manufactured components.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jiri_Penzenstadler.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Penzenstadler.PDFPosudek oponenta práce647,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Penzenstadler.PDFPosudek vedoucího práce370,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Penzenstadler.PDFPrůběh obhajoby práce182,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27904

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.