Název: Závislost vybraných parametrů hodnocení obrobených ploch tvrdých povlaků na konstrukci řezného nástroje
Další názvy: Cutting tool design according to the selected parameters of machining of hard coated surfaces
Autoři: Kološ, David
Vedoucí práce/školitel: Monka Peter, Prof. Ing. PhD.
Oponent: Škripko Peter, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27906
Klíčová slova: stellite 6;obrobitelnost;konstrukce;catiav5;hvof;třískové obrábění;soustružení;obrážení;nástroj;drsnost povrchu
Klíčová slova v dalším jazyce: stellite 6;machinability;design;catiav5;hvof;turning;shaping;roughness of surface
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá obrobitelností chrom-kobaltové slitiny Stellite 6, součástí jsou návrhy nástrojů pro třískové obrábění těchto slitin. Návrhy se zaobírají oblastí soustružení a obrážení. V úvodu této diplomové práce je zpracována rešerše o obrobitelnosti Stellitu, shrnutí zahraniční publikační činností. Hlavní část diplomové práce obsahuje konstrukční návrhy nástrojů pro soustružení a obrážení, včetně přípravku pro proces obrážení. Experimentální studium a v závěru technicko ekonomické zhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on machinability of Stellite chromium-cobalt alloys, the main part is the design of tools for chip machining of these alloys. Design of tools is focused on machining turning or horizontal shaping. The introduction of this diploma thesis deals with research of the machinability of Stellite 6 alloy and a summary of foreign publishing activities. There is technical - economic evaluation at the end of this thesis
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_2017_KOLOS_David.pdfPlný text práce7,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Kolos.PDFPosudek oponenta práce254,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Kolos.PDFPosudek vedoucího práce234,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Kolos.PDFPrůběh obhajoby práce177,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27906

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.