Název: Software pro měření cyklické voltametrie elektrochemických senzorů
Další názvy: Software tool for cyclic voltammetry measurement of electrochemical sensors
Autoři: Bulva, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kuberský, Petr
Oponent: Čengery, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2791
Klíčová slova: Keithley 2636A;LabView;elektrochemické senzory;cyklická voltametrie
Klíčová slova v dalším jazyce: Keithley 2636A;LabView;electrochemical sensor;cyclic voltammetry
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem softwaru v prostředí LabVIEW. Program provádí měření cyklické voltametrie na přístroji Keithley 2636A.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor theses presents the development of the software in LabVIEW environment. This program do measure of cyclic voltammetry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BulvaMichal_BP_2012.pdfPlný text práce404,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047169_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047169_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047169_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2791

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.