Title: Software pro měření cyklické voltametrie elektrochemických senzorů
Other Titles: Software tool for cyclic voltammetry measurement of electrochemical sensors
Authors: Bulva, Michal
Advisor: Kuberský, Petr
Referee: Čengery, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2791
Keywords: Keithley 2636A;LabView;elektrochemické senzory;cyklická voltametrie
Keywords in different language: Keithley 2636A;LabView;electrochemical sensor;cyclic voltammetry
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem softwaru v prostředí LabVIEW. Program provádí měření cyklické voltametrie na přístroji Keithley 2636A.
Abstract in different language: The bachelor theses presents the development of the software in LabVIEW environment. This program do measure of cyclic voltammetry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BulvaMichal_BP_2012.pdfPlný text práce404,42 kBAdobe PDFView/Open
047169_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,48 kBAdobe PDFView/Open
047169_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,82 kBAdobe PDFView/Open
047169_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.