Název: Trvanlivost nástroje při frézování slitiny Inconel 718
Další názvy: Cutting tool life when milling Inconel 718 alloy
Autoři: Vozár, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Řehoř Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27910
Klíčová slova: frézování;slitina;inconel 718;trvanlivost;experiment;opotřebení;chlazení
Klíčová slova v dalším jazyce: milling;alloy;inconel 718;cutting tool life;experiment;tool wear;cooling
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá frézováním slitiny Inconel 718. V teoretické části se píše o materiálu a vlivu stylu obrábění na konečný výsledek. Ve druhé části je proveden experiment, který se snaží odhalit nejlepší nastavení řezných podmínek pro obrábění této slitiny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on milling of Inconel 718 alloy. The theoretical part is focused on the material and the influence of the machining style on the final result. In the second part we can find an experiment. It is trying to find out the best cutting conditions for the machining of this alloy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vojtech_Vozar_S15N0101P.pdfPlný text práce3,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Vozar.PDFPosudek vedoucího práce409,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Vozar.PDFPosudek oponenta práce634,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Vozar.PDFPrůběh obhajoby práce154,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27910

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.