Název: Ověření vlivu příčného vyklonění při vlečení na stabilitu řezného procesu
Další názvy: Verification of the effect of tool inclination during tool towing on cutting process stability
Autoři: Frková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Oponent: Monka Peter, Prof. Ing. PhD.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27911
Klíčová slova: vlečení nástroje;kulová fréza;příčné vyklonění nástroje;experiment;řezné síly;akustická emise;drsnost povrchu;stabilita řezu.
Klíčová slova v dalším jazyce: tool towing;ball end mill;transverse inclination;experiment;cutting forces;sound emission analysis;surface roughness
Abstrakt: Cílem této práce je nalezení a popsání závislosti mezi příčným vykloněním vlečené kulové frézy a stabilitou řezu. Pomocí experimentu je zkoumána hypotéza, že určité příčné vyklonění vlečené frézy by mohlo vést k lepší stabilitě řezu a zlepšení řezných podmínek. Experiment spočívá v obrábění rovných drážek při různých úhlech příčného vyklonění a různých řezných podmínkách. Hodnotícími odezvami jsou řezné síly drsnost povrchu a zvuková analýza.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to find and describe a relationship between transverse inclination during tool towing and cutting process stability. With experiment is tested the hypothesis that in certain specific transverse inclinations towed tool could have a better stability and cutting parameters. A principle of the experiment is machining equal grooves with different angles of transverse inclination and different cutting conditions. The cutting tool is a ball end mill. Evaluation factors are cutting forces, surface roughness and audio analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Frkova_diplomova_prace.pdfPlný text práce5,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Frkova.PDFPosudek vedoucího práce394,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Frkova.PDFPosudek oponenta práce266,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Frkova.PDFPrůběh obhajoby práce169,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27911

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.