Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŘehoř Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorRoub, Jan
dc.contributor.refereeKouřil Karel, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-19
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:49Z-
dc.date.available2016-10-17
dc.date.available2018-01-15T15:05:49Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-1
dc.identifier72511
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27912
dc.description.abstractDiplomová práce ve své teoretické části obsahuje poznatky z rešerše z oblasti vlivu řezných podmínek na vystružování přesných děr a v praktické části se zabývá vyhodnocením vlivu vybraných technologických faktorů na kvalitu vystružené díry.cs
dc.format76 s. (83 323 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvrtánícs
dc.subjectvystružovánícs
dc.subjectvrtákcs
dc.subjectvýstružníkcs
dc.subjectřezná rychlostcs
dc.subjectposuvcs
dc.subjectslinutý karbidcs
dc.subjectcermetcs
dc.subjectintegrita povrchucs
dc.subjectválcovitostcs
dc.subjectkolmostcs
dc.subjectkruhovitostcs
dc.titleVliv vybraných technologických faktorů obrábění na integritu povrchu přesných děr - řezné podmínky při vystružovánícs
dc.title.alternativeInfluence of selected technological factors of machining to surface integrity of precise holes - cutting conditions during reamingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis in its theoretical part contains findings from the research on the influence of cutting conditions on the reaming of precise holes and in the practical part deals with the evaluation of the influence of selected technological factors on the quality of the reaming hole.en
dc.subject.translateddrillingen
dc.subject.translatedreamingen
dc.subject.translateddrillen
dc.subject.translatedreameren
dc.subject.translatedcutting speeden
dc.subject.translatedfeed rateen
dc.subject.translatedcemented carbideen
dc.subject.translatedcermeten
dc.subject.translatedsurface integrityen
dc.subject.translatedcylindricityen
dc.subject.translatedperpendicularityen
dc.subject.translatedcircularityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - ROUB 2017.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Roub.pdfPosudek oponenta práce409,13 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Roub.PDFPosudek vedoucího práce418,19 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Roub.PDFPrůběh obhajoby práce187,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.