Title: Vliv změny parametrů řezného procesu na kvalitu řezu při nekonvenčním obrábění vodním abrazivním paprskem
Other Titles: The effect of a change of parameters cutting process on the quality of the cut at the unconventional machining with the abrasive water jet
Authors: Suchánek, Libor
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Zacharenko Roman, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27913
Keywords: vodní paprsek;řezání;změna parametrů;kvalita řezu
Keywords in different language: water jet;cutting;cutting parameters;quality of cut
Abstract: První část práce popisuje teoretické znalosti o vodním paprsku a řezání vodním paprskem. Druhá část práce je praktická. Jsou v ní uvedeny dva experimenty, při nichž se měnily různé parametry řezání. Následně jsou oba tyto experimenty vyhodnoceny z různých hledisek.
Abstract in different language: The first part of the thesis describes theory knowledge about a water jet and a water jet cutting. The second part of the thesis is practical. There are described two experiments. Cutting parameters were changed during these experiments. Subsequently, both of the experiments were evaluated according to various aspects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Libor_Suchanek_DP_2016_2017.pdfPlný text práce6,26 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Suchanek.PDFPosudek vedoucího práce412,61 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Suchanek .PDFPosudek oponenta práce429,17 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Suchanek.PDFPrůběh obhajoby práce174,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.