Název: Vliv změny parametrů řezného procesu na kvalitu řezu při nekonvenčním obrábění vodním abrazivním paprskem
Další názvy: The effect of a change of parameters cutting process on the quality of the cut at the unconventional machining with the abrasive water jet
Autoři: Suchánek, Libor
Vedoucí práce/školitel: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Zacharenko Roman, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27913
Klíčová slova: vodní paprsek;řezání;změna parametrů;kvalita řezu
Klíčová slova v dalším jazyce: water jet;cutting;cutting parameters;quality of cut
Abstrakt: První část práce popisuje teoretické znalosti o vodním paprsku a řezání vodním paprskem. Druhá část práce je praktická. Jsou v ní uvedeny dva experimenty, při nichž se měnily různé parametry řezání. Následně jsou oba tyto experimenty vyhodnoceny z různých hledisek.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of the thesis describes theory knowledge about a water jet and a water jet cutting. The second part of the thesis is practical. There are described two experiments. Cutting parameters were changed during these experiments. Subsequently, both of the experiments were evaluated according to various aspects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTO) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Libor_Suchanek_DP_2016_2017.pdfPlný text práce6,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Suchanek.PDFPosudek vedoucího práce412,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Suchanek .PDFPosudek oponenta práce429,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Suchanek.PDFPrůběh obhajoby práce174,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27913

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.