Název: Gröbnerovy báze a eliminační ideály
Další názvy: Groebner bases and elimination ideals
Autoři: Bláhová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Oponent: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27915
Klíčová slova: gröbnerovy báze;eliminační ideály;věta o eliminaci;věta o rozšíření;rezultant polynomů;sylvesterova matice
Klíčová slova v dalším jazyce: groebner bases;elimination ideals;elimination theorem;extension theorem;rezultant polynomials;sylvester matrix
Abstrakt: V práci se věnujeme dvou metodám a to determinantu Sylvesterovy matice a Gröbnerovým bázím. Jsou zde uvedeny příklady vyřešené "ručně", a pak s použitím matematického programu. Dále se seznámíme s eliminačními ideály. Při jejich počítání jsme využili Gröbnerovy báze. Poslední část je věnována vybraným geometrickým větám a jejich dokazování.
Abstrakt v dalším jazyce: In the work there are explained determinant of the Sylvester matrix and Groebner basis. The examples are solved manually, and then by the mathematical programs. Then it is explained the elimination ideals. Groebner basis is used to count them.The last part is dedicated to some geometric statements and their proof.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMT) / Theses (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Blahova.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni diplomove prace Moniky Blahove.pdfPosudek vedoucího práce129,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_blahova16f.pdfPosudek oponenta práce169,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova protokol429.pdfPrůběh obhajoby práce333,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27915

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.