Název: Zdobení vánočního stromku na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Decorating a Christmas tree in primary school
Autoři: Tanková, Helena
Vedoucí práce/školitel: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Oponent: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27916
Klíčová slova: historie vánoc;křesťanství;zdobení vánočního stromku;historie vánočních ozdob;sklo;sklárny;skleněné vánoční ozdoby;perlařství;perličkové ozdoby;lidové vánoční ozdoby;perníčky;vizovické pečivo;výroba vánočních ozdob ve škole
Klíčová slova v dalším jazyce: history of christmas;christianity;decorating the christmas tree;the history of christmas decorations;glass;glassworks;glass christmas decorations;pearlworks;pearl decorations;traditional christmas decorations;gingerbreads;vizovice pastry;creation of christmas decorations at school
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na historii a výrobu vánočních ozdob a na možnosti tvorby vánočních ozdob na 1. stupni ZŠ z různých typů materiálů. Podrobněji se zabývá historií Vánoc, tradicí zdobení vánočního stromku, výrobou skleněných foukaných ozdob, výrobou skleněných perličkových ozdob a ozdobami z přírodních materiálů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the history and production of Christmas decorations and the possibilities of creation of Christmas decorations from different kinds of materials at the first school. It deals with the history of the tradition of decorating the Christmas tree, the production of glass-blown decorations, pearl glass decorations and decorations from natural materials in more details.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMT) / Theses (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
tankova.pdfPlný text práce6,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni-vedouciho-DP-tankova.pdfPosudek vedoucího práce960,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tankova.opon.posudek na DP.docx.pdfPosudek oponenta práce33,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tankova protokol421.pdfPrůběh obhajoby práce303,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27916

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.