Název: Využití programu Pro/ENGINEER v elektrotechnice
Další názvy: The use of the program Pro/ENGINEER in Electrotechnics
Autoři: Kroták, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Řezáček, Petr
Oponent: Benedikt, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2792
Klíčová slova: CAD systémy;Pro/ENGINEER;parametrické modelování;modelovací techniky
Klíčová slova v dalším jazyce: CAD systems;Pro/ENGINEER;parametric modeling;modelling techniques
Abstrakt: Práce na téma "Využití programu Pro/ENGINEER v elektrotechnice" v úvodní části vysvětluje pojem CAx a jeho návaznost na CAD systémy. V dalších kapitolách práce jsou vysvětleny základní myšlenky parametrického modelování, potažmo parametrických CAD systémů s jejich možným nasazením během životního cyklu produktu. Vedle stručného popisu používaných CAD systémů je podrobněji rozebrán postup tvorby parametrického modelu s vysvětlenými základními principy práce v tomto programu. Důležitou součástí práce je i praktická ukázka využití programu Pro/ENGINEER na jednoduchém příkladu s objasněním elementárních modelovacích technik.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis on the topic "The use of the program Pro/ENGINEER in Electrotechnics" presents the term CAx and its relation to CAD systems in the introduction. In the next chapters the basic ideas of the parametric modelling, parametric CAD systems, with their possible using during the product lifecycle are presented. Apart from a brief description of CAD systems the procedure of the parametric model creation with explained basic principles of the work with this program is analyzed. An important part of the bachelor thesis is a practical demonstration of the use of the program Pro/ENGINEER on a simple example with an explanation of elementary modelling techniques.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_Krotak-2012-05-28.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047174_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047174_oponent.pdfPosudek oponenta práce276,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047174_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2792

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.