Název: Analýza multimediální učebnice s ohledem na její strukturu
Další názvy: Analysis multimedia textbook with respect to its structure
Autoři: Bambasová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Oponent: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27929
Klíčová slova: multimediální učebnice;struktura multimediální učebnice
Klíčová slova v dalším jazyce: multimedia textbook;structure of multimedia textbooks
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá strukturou vybraných multimediálních učebnic. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části se zabýváme multimédii, druhy multimediálních učebnic, transformací technologií do vzdělávání. Zaměřili jsme se i na porovnání multimediální a tištěnou učebnici. Dále jsme se zabývali podrobnější analýzou jednotlivých vybraných multimediálních učebnic, jejich strukturou a komponenty. V praktické části jsme provedli výzkumné šetření, ve kterém jsme navázali na práci Michaely Elgrové. S výzkumným vzorkem aktivními učiteli, jsme absolvovali několik rozhovorů, které se týkaly jejich osobních hodnocení struktury a komponentů daných multimediálních učebnic. Na základě výsledků rozhovorů jsme vyvodili závěry, jak jednotliví respondenti hodnotí strukturu a multimediální komponenty a jaký mají vliv struktura a multimediální komponenty na preference jejich výběru. Naše výsledky jsme také porovnali s šetřením, které provedla M. Elgrová.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation is dealing with a structure of multimedia textbooks. The task is divided into two parts theoretic and practical. In the theoretic part we deal with the multimedia, the kinds of the multimedia textbooks, and the transformation of the technologies into the education. We focused also on comparison between the multimedia's and printed textbook. Next, we examined detailed analyses of each chosen multimedia's textbooks, their structures and the components. In the practical part we done research survey, in which we established on the task of Miss Michael Elgr. With the research sample the active teachers, we made several interviews that concerned their personal evaluation of the structures and the components of given multimedia's textbooks. Based on the results of the interviews we deduced conclusions, how the structure and the multimedia's components influence the preference of their choice. We also compared our results with the survey that Miss Elgr made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce7,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni vedouciho DP_Bambasova.pdfPosudek vedoucího práce67,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek-oponenta-dp-bambasova.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bambasova protokol419.pdfPrůběh obhajoby práce318,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27929

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.