Title: Analýza multimediální učebnice s ohledem na její strukturu
Other Titles: Analysis multimedia textbook with respect to its structure
Authors: Bambasová, Kateřina
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27929
Keywords: multimediální učebnice;struktura multimediální učebnice
Keywords in different language: multimedia textbook;structure of multimedia textbooks
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá strukturou vybraných multimediálních učebnic. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části se zabýváme multimédii, druhy multimediálních učebnic, transformací technologií do vzdělávání. Zaměřili jsme se i na porovnání multimediální a tištěnou učebnici. Dále jsme se zabývali podrobnější analýzou jednotlivých vybraných multimediálních učebnic, jejich strukturou a komponenty. V praktické části jsme provedli výzkumné šetření, ve kterém jsme navázali na práci Michaely Elgrové. S výzkumným vzorkem aktivními učiteli, jsme absolvovali několik rozhovorů, které se týkaly jejich osobních hodnocení struktury a komponentů daných multimediálních učebnic. Na základě výsledků rozhovorů jsme vyvodili závěry, jak jednotliví respondenti hodnotí strukturu a multimediální komponenty a jaký mají vliv struktura a multimediální komponenty na preference jejich výběru. Naše výsledky jsme také porovnali s šetřením, které provedla M. Elgrová.
Abstract in different language: This dissertation is dealing with a structure of multimedia textbooks. The task is divided into two parts theoretic and practical. In the theoretic part we deal with the multimedia, the kinds of the multimedia textbooks, and the transformation of the technologies into the education. We focused also on comparison between the multimedia's and printed textbook. Next, we examined detailed analyses of each chosen multimedia's textbooks, their structures and the components. In the practical part we done research survey, in which we established on the task of Miss Michael Elgr. With the research sample the active teachers, we made several interviews that concerned their personal evaluation of the structures and the components of given multimedia's textbooks. Based on the results of the interviews we deduced conclusions, how the structure and the multimedia's components influence the preference of their choice. We also compared our results with the survey that Miss Elgr made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce7,83 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho DP_Bambasova.pdfPosudek vedoucího práce67,46 kBAdobe PDFView/Open
posudek-oponenta-dp-bambasova.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Bambasova protokol419.pdfPrůběh obhajoby práce318,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.