Název: Vývoj měření a metrologie teplot
Další názvy: The development of temperature measurement and metrology
Autoři: Franěk, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Tůmová, Olga
Oponent: Girg, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2793
Klíčová slova: metrologie;teplota;teploměr;ITS-90;Kelvin;Celsius;Fahrenheit;Maerz;termočlánek
Klíčová slova v dalším jazyce: metrology;temperature;thermometer;ITS-90;Kelvin;Celsius;Fahrenheit;Maerz;thermocouple
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na metrologii a její aplikaci v praxi. Zabývá se také teplotou a jejím měřením, zahrnuje i historický vývoj měření teplot. V práci je rovněž pojednáno o experimentálním měření teplotního profilu na vápenné peci Maerz v reálném čase. Zmiňovaný experiment slouží k nastavení pece dle výrobních a zákaznických požadavků.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents the metrology and its real application. The thesis deals also with the temperature and the measurement of the temperature, it also involves the historical view into the temperature measurement. The thesis enlarges on experimental measurement of temperature profile on the lime kiln Maerz in the real time. The experiment mentioned above serves for setting the kiln to specific production and customer parameters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyvoj mereni a metrologie teplot.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047176_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047176_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047176_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce146,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2793

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.