Title: Vývoj měření a metrologie teplot
Other Titles: The development of temperature measurement and metrology
Authors: Franěk, Antonín
Advisor: Tůmová, Olga
Referee: Girg, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2793
Keywords: metrologie;teplota;teploměr;ITS-90;Kelvin;Celsius;Fahrenheit;Maerz;termočlánek
Keywords in different language: metrology;temperature;thermometer;ITS-90;Kelvin;Celsius;Fahrenheit;Maerz;thermocouple
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na metrologii a její aplikaci v praxi. Zabývá se také teplotou a jejím měřením, zahrnuje i historický vývoj měření teplot. V práci je rovněž pojednáno o experimentálním měření teplotního profilu na vápenné peci Maerz v reálném čase. Zmiňovaný experiment slouží k nastavení pece dle výrobních a zákaznických požadavků.
Abstract in different language: The master thesis presents the metrology and its real application. The thesis deals also with the temperature and the measurement of the temperature, it also involves the historical view into the temperature measurement. The thesis enlarges on experimental measurement of temperature profile on the lime kiln Maerz in the real time. The experiment mentioned above serves for setting the kiln to specific production and customer parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj mereni a metrologie teplot.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
047176_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,95 kBAdobe PDFView/Open
047176_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,15 kBAdobe PDFView/Open
047176_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce146,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.