Title: Vývoj porotního soudnictví v českých zemích v letech 1848 - 1948
Other Titles: The development jury justice in the Czech Republic in the years 1848 - 1948
Authors: Grossmann, Luboš
Advisor: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Referee: Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27936
Keywords: porotní soudnictví;porotci;porotní soud;anglická porota;řízení soudů
Keywords in different language: jury judiciary;jurors;jury trial;english jury;management of the courts
Abstract: Diplomová práce pojednává o vzniku a vývoji porotního soudnictví v českých zemích, zhodnocuje klady a zápory tohoto systému, počátky tohoto institutu a také neopomíjí zejména charakteristiku anglického porotního soudnictví a dalších evropských zemí (Francie, Německo, Rakousko).
Abstract in different language: The thesis discusses the origin and evolution of the jury judiciary in the Czech lands, evaluates the pros and cons of this system, the beginnings of this institution, and especially not neglect characteristic of English jury justice and other European countries (France, Germany, Austria).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Mgr.Lubos_Grossmann_2016_M6805.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
DP - Grossmann Lubos.pdfPosudek vedoucího práce43,58 kBAdobe PDFView/Open
Op - Grossmann Lubos.pdfPosudek oponenta práce48,06 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Grossmann Lubos.pdfPrůběh obhajoby práce42,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.