Název: Vývojový modul s mikroprocesorem ADuC8xx
Další názvy: Development module based on microcontroller ADuC8xx
Autoři: Vávra, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Petránková, Zuzana
Oponent: Basl, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2794
Klíčová slova: INTEL 8051;INTEL 8052;analog devices;mikrokontrolér;vývojový modul;ADuC8xx
Klíčová slova v dalším jazyce: INTEL 8051;INTEL 8052;analog devices;microcontroller;development module;ADuC8xx
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice mikrokontrolérů řady ADuC8xx od firmy Analog Devices. Tyto mikrokontroléry jsou kompatibilní s mikrokontroléry řady INTEL 8051 a s jejich nástupcem INTEL 8052. Úvodní část je zaměřena na seznámení s problematikou mikrokontroléru ADuC8xx. V rámci práce byla provedena podrobná rešerše této problematiky na základě katalogových listů mikrokontrolérů řady ADuC8xx od firmy Analog Devices. Ve vlastní části práce byl proveden návrh a realizace universálního vývojového modulu s mikroprocesorem ADuC8xx. Součástí návrhu je i jeho podrobný popis včetně popsání funkčnosti modulu. Tento vývojový modul je v praxi využitelný jak pro začátečníky, kteří se seznamují s mikrokontroléry, tak i pro zkušené vývojáře, kteří hledají univerzální platformu pro své projekty.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis deals with the issue of microcontroller series ADuC8xx from the company Analog Devices. These microcontrollers are compatible with the INTEL 8051 family of microcontrollers and their successor, the INTEL 8052. The introductory part focuses on an introduction of microcontroller ADuC8xx. In the framework of the work has been carried out a detailed examination of this issue on the basis of the catalog sheets of microcontroller series ADuC8xx from the company Analog Devices. In my own part of the work was carried out the design and implementation of universal development module with microprocessor ADuC8xx. Part of the design is its detailed description including a description of the functionality of the module. The development module is, in practice, applicable both for beginners, who want to get acquainted with microcontrollers and for advanced developers who are looking for a universal platform for their projects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jaroslav_Vavra.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047177_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047177_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047177_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2794

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.