Title: Vývojový modul s mikroprocesorem ADuC8xx
Other Titles: Development module based on microcontroller ADuC8xx
Authors: Vávra, Jaroslav
Advisor: Petránková, Zuzana
Referee: Basl, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2794
Keywords: INTEL 8051;INTEL 8052;analog devices;mikrokontrolér;vývojový modul;ADuC8xx
Keywords in different language: INTEL 8051;INTEL 8052;analog devices;microcontroller;development module;ADuC8xx
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice mikrokontrolérů řady ADuC8xx od firmy Analog Devices. Tyto mikrokontroléry jsou kompatibilní s mikrokontroléry řady INTEL 8051 a s jejich nástupcem INTEL 8052. Úvodní část je zaměřena na seznámení s problematikou mikrokontroléru ADuC8xx. V rámci práce byla provedena podrobná rešerše této problematiky na základě katalogových listů mikrokontrolérů řady ADuC8xx od firmy Analog Devices. Ve vlastní části práce byl proveden návrh a realizace universálního vývojového modulu s mikroprocesorem ADuC8xx. Součástí návrhu je i jeho podrobný popis včetně popsání funkčnosti modulu. Tento vývojový modul je v praxi využitelný jak pro začátečníky, kteří se seznamují s mikrokontroléry, tak i pro zkušené vývojáře, kteří hledají univerzální platformu pro své projekty.
Abstract in different language: Presented thesis deals with the issue of microcontroller series ADuC8xx from the company Analog Devices. These microcontrollers are compatible with the INTEL 8051 family of microcontrollers and their successor, the INTEL 8052. The introductory part focuses on an introduction of microcontroller ADuC8xx. In the framework of the work has been carried out a detailed examination of this issue on the basis of the catalog sheets of microcontroller series ADuC8xx from the company Analog Devices. In my own part of the work was carried out the design and implementation of universal development module with microprocessor ADuC8xx. Part of the design is its detailed description including a description of the functionality of the module. The development module is, in practice, applicable both for beginners, who want to get acquainted with microcontrollers and for advanced developers who are looking for a universal platform for their projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jaroslav_Vavra.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
047177_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,74 kBAdobe PDFView/Open
047177_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,68 kBAdobe PDFView/Open
047177_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce163,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.