Title: Církevní sňatky: minulost, současnost, perspektiva
Other Titles: Holy Matrimony: Past, Present, Perspective
Authors: Jiroutová, Tereza
Advisor: Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
Referee: Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27940
Keywords: sňatek;manželství;církevní sňatek;uzavírání manželství
Keywords in different language: wedding;marriage;holy matrimony;conclusion of marriage
Abstract: Práce se zabývá církevními sňatky, jejich historií v českém právu, vývoji právní úpravy a současnému způsobu uzavírání.V části zabývající se perspektivou úvahy nad možnými úpravamy současné právní úpravy.
Abstract in different language: This work deals with holy matrimony, history of holy matrimony in czech law, how it developed and how it it concluded in contemporary law. In part dealing with perspective there are author's reflections on the future legislation
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Cirkevni snatky, 2016.pdfPlný text práce852,89 kBAdobe PDFView/Open
DP - Jiroutova Tereza.pdfPosudek vedoucího práce43,03 kBAdobe PDFView/Open
OP - Jiroutova Tereza.pdfPosudek oponenta práce42,73 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Jiroutova Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce41,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.