Název: Církevní sňatky: minulost, současnost, perspektiva
Další názvy: Holy Matrimony: Past, Present, Perspective
Autoři: Jiroutová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
Oponent: Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27940
Klíčová slova: sňatek;manželství;církevní sňatek;uzavírání manželství
Klíčová slova v dalším jazyce: wedding;marriage;holy matrimony;conclusion of marriage
Abstrakt: Práce se zabývá církevními sňatky, jejich historií v českém právu, vývoji právní úpravy a současnému způsobu uzavírání.V části zabývající se perspektivou úvahy nad možnými úpravamy současné právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with holy matrimony, history of holy matrimony in czech law, how it developed and how it it concluded in contemporary law. In part dealing with perspective there are author's reflections on the future legislation
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, Cirkevni snatky, 2016.pdfPlný text práce852,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Jiroutova Tereza.pdfPosudek vedoucího práce43,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Jiroutova Tereza.pdfPosudek oponenta práce42,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Jiroutova Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce41,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27940

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.