Název: Elektrická část JE Temelín - vlastní spotřeba JE
Další názvy: Eletrical part of Nuclear power plant Temelín - self consumtion
Autoři: Rotbauer, Michal
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková, Jana
Oponent: Růžička, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2795
Klíčová slova: základní elektrické schéma;vlastní spotřeba;rezervní napájení;nouzové napájení;systémy zajištěného napájení;systémy nezajištěného napájení;Jaderná elektrárna Temelín;turbogenerátor;transformátor;dieselgenerátor;ČSN 38 1120;spotřebiče;ztráta napájení
Klíčová slova v dalším jazyce: basic electric scheme of nuclear power plant;own consumption;reserve power systems;emergency power systems;emergency and reserve power sources;Nuclear power plant Temelín;turbogenerator;transformer;diesel generator;ČSN 38 1120;appliances;loss of power
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je rozbor elektrické části jaderné elektrárny Temelín. V práci jsou popsány hlavní části vlastní spotřeby a provozní stavy, při kterých je blok jaderné elektrárny provozován. Velká pozornost je věnována nouzovým a rezervním systémům napájení i nouzovým a rezervním zdrojům napájení. Realizace vlastní spotřeby v JE Temelín je pak ve výsledku porovnána s normou ČSN 38 1120.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is the analysis of own consumption of nuclear power plant Temelín. The thesis describes the main parts of the own consumption and operating modes in which is the own consumption operated. Great attention is paid to emergency and reserve power systems and emergency and reserve power sources. Implementation of the own consumption in nuclear power plant Temelin is finally compared with the czech standard ČSN 38 1120.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Rotbauer 2012.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047281_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047281_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047281_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2795

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.