Title: Lokalizace částečných výbojů v izolaci MKP kondenzátorů
Other Titles: Partial Discharge localization in MKP capacitors
Authors: Hoch, Petr
Advisor: Pihera Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Novotný Marek, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27951
Keywords: metalizovaný polypropylenový kondenzátor;průchodková sestava;částečné výboje;galvanická metoda;akustická lokalizace částečných výbojů;metoda časových diferencí.
Keywords in different language: metallized polypropylene capacitor;bushing assembly;partial discharges;galvanic method;acoustic localization of partial discharge;time difference method.
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou částečných výbojů v průchodkových sestavách MKP kondenzátorů a ověřením metody lokalizace částečných výbojů v nádobě MKP kondenzátoru. Teoretická část obsahuje popis základních druhů kondenzátorů se zaměřením na metalizované polypropylenové kondenzátory a technologii jejich výroby. Dále obsahuje popis typů částečných výbojů, jejich vlivů na izolaci, metody detekce a lokalizace částečných výbojů. Praktická část se zabývá analýzou průchodkových sestav z pohledu vzniku částečných výbojů a ověřením metody lokalizace částečných výbojů pomocí metody časových diferencí.
Abstract in different language: Master thesis deals with the analysis of partial discharges in bushing assemblies of the MKP capacitors and verification an acoustic partial discharges localization method in the case of MKP capacitor. The theoretical part describes the basic types of capacitors with a focus on metallized polypropylene capacitors and technology of their production. It also contains description of the types of partial discharges, their influence on the insulation, the method of detection and localization of partial discharges. The practical part deals with analyzis the bushing assemblies from the perspective of partial discharges and verification method for localization of partial discharges using the time difference method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hoch_Petr_FINAL_tisk.pdfPlný text práce5,15 MBAdobe PDFView/Open
070908_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,41 kBAdobe PDFView/Open
070908_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,56 kBAdobe PDFView/Open
070908_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.