Title: Metody údržby silových zařízení v přenosové soustavě
Other Titles: Maintenance methods for power equipment in the transmission system
Authors: Osvaldová, Denisa
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Čech Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27952
Keywords: metody údržby;periody provedení údržbových prací;rentabilita;technické zhodnocení;ekonomické zhodnocení;poruchy zařízení;náklady na údržbu zařízení
Keywords in different language: maintenance methods;periods of maintenance work;profitable;technical evaluation;economic evaluation;device failures;equipment maintenance costs
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá metodami údržby silových zařízení v přenosové soustavě. Porovnáním, zda je výhodnější provádět na zařízení pravidelné údržby ve stanovených periodách, anebo zařízení ponechat bez údržby. K tomuto srovnání byl vyhotoven matematický model, který porovnává náklady na údržbu a opravu zařízení proti průměrné pořizovací ceně nového zařízení.
Abstract in different language: Presented diploma thesis deals with methods of maintaining equipment in the power grid. In the thesis there is comparison, whether it is better to perform regular maintenance in specific periods or leave the equipment unattended. For this comparison, a mathematical model was compiled by comparing maintenance and repair costs to the average purchase price of the new equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Osvaldova.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
070909_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce485,13 kBAdobe PDFView/Open
Osvaldova_O.jpgPosudek oponenta práce171,71 kBJPEGView/Open
070909_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce243,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.