Title: Návrh elektroinstalace nízkoenergetického domu s vybavením smart technologií.
Other Titles: Proposal of electrical installations for low-energy house equipped with smart technology.
Authors: Mulač, Pavel
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Holý Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27953
Keywords: chytrá elektroinstalace;fotovoltaická elektrárna;solární ohřev tuv;tepelné izolace;nízkoenergetický dům;dimenzování elektrického přípojení k distribuční soustavě;ochrana před bleskem
Keywords in different language: smart electrical instalation;solar power station;solar watter heating;thermal insulation;low-energy house;dimensioning of the electric grid connection;lightning protection
Abstract: Tato práce má za cíl představit návrh řešení elektroinstalace nízkoenergetického rodinného domu vybaveného solárními zdroji energie a chytrou elektrickou instalací. Součástí práce je projektová dokumentace elektroinstalací, včetně připojení k distribuční síti a ochrany před atmosférickým přepětím. Dále je zde uvedeno řešení tepelných izolací a následné vyhodnocení energetických úspor oproti konvenčně řešeným rodinným domům. Celé řešení je nakonec zhodnoceno i z ekonomického hlediska.
Abstract in different language: This thesis aimed on design of electrical instalation in low-energy house equiped with solar-power sources and smart technology. This thesis contains project documentation of electrical instalation involving lightning protection. The next part deals with heat insulation and evaluation of energy savings against stndart houses. The whole project is evaluated from economicaly point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh elektroinstalace nizkoenergetickeho domu s vybavenim smart technologii.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
070911_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,99 kBAdobe PDFView/Open
070911_oponent.pdfPosudek oponenta práce282,97 kBAdobe PDFView/Open
070911_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.