Název: Fotovoltaická elektrárna většího výkonu (2 MW)
Další názvy: High power photovoltaic plant (2 MW)
Autoři: Rod, Michal
Vedoucí práce/školitel: Polívka, Jiří
Oponent: Krutina, Aleš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2796
Klíčová slova: solární elektrárna;fotovoltaická elektrárna;výkon;panel;string;střídač;vývoj;náklady;návratnost;recyklace;ekologie
Klíčová slova v dalším jazyce: solar power;photovoltaic power;performance;panel;string;inverter;development;costs;return;recycling;ecology
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na techniku získávání elektrické energie ze slunečního záření, dále na stavbu fotovoltaických elektráren a porovnání dvou konkrétních staveb s diametrálním výkonovým rozdílem, efektivity obou projektů. Určení, zhodnocení a porovnání ekologického zatížení u těchto projektů navzájem. Ekonomické řešení projektů a výhodnost stavby, provozu a likvidace jednotlivých výkonových typů fotovoltaických elektráren.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work is focused on a technique of obtaining electricity from solar radiation further the construction of photovoltaicpower plants and a comparison of two specific buildings with diametrical power difference and efficiency of these two projects. Identification, evaluation and comparison of environmental burdens at each of these projects. Economic resolution of projects and advantage of construction, working and disposal of each type of photovoltaic power plants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Michal_Rod.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047282_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047282_oponent.pdfPosudek oponenta práce297,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047282_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2796

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.