Title: Paralelní polohování miniaturních robotů pomocí magnetického pole
Other Titles: Parallel positioning of magnetically guided miniature robots
Authors: Šašek, Tomáš
Advisor: Mach František, Ing. Ph.D.
Referee: Pánek David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27961
Keywords: algoritmus;paralelní polohování;mikroroboti
Keywords in different language: algorithm;parallel positioning;micro-robots
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na simulaci paralelního polohování miniaturních robotů v magnetickém poli. Práce je rozdělena do dvou, dále podrobněji rozdělených částí. První část je věnována teorii dané problematiky. Je zde popsána problematika algoritmů, jak hejnových, tak ovládání pomocí jednoho globálního vstupu. Dále ovládání robotů pomocí magnetického pole, omezení, s tím spojená a popis prototypů. Následující část je věnována praktickému řešení simulace paralelního polohování. Text tedy obsahuje postup při tvorbě skriptu, včetně popisu řešeného problému, užitých algoritmů a následnému zhodnocení provedených simulací.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on simulation of the parallel placement of miniature robots in the magnetic field. The thesis is divided into two parts, then divided in more detail. The first part is devoted to the theory of the given issue. The issue of algorithms of both flock and parallel control is described there. Furthermore there is description of robot control by means of a magnetic field, constraints, associated with it and prototype descriptions. The following part is devoted to the practical solution of simulation of positioning with one global input. The text then contains the procedure for creating the script, including the description of the problem, the algorithms used and the subsequent evaluation of the simulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc_Tomas_Sasek.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
070920_oponent.pdfPosudek oponenta práce407,25 kBAdobe PDFView/Open
070920_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce361,22 kBAdobe PDFView/Open
070920_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.