Title: Průběžné tavení oxidu hliníku (Al2O3) elektromagnetickou indukcí
Other Titles: Continuous melting of Al2O3 by electromagnetic induction
Authors: Brandtlík, Jan
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Rot David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27964
Keywords: indukční ohřev;teplo;studený kelímek;oxid hlinitý;tepelné ztráty;elektrické ztráty;účinnost;energetická bilance
Keywords in different language: induction heating;heat;cold crucible;alumina;heat losses;electrical losses;efficiently;energy balance
Abstract: Diplomová práce se zabývá průběžným tavení Al2O3 pomocí elektromagnetické indukce. V práci je popsána teorie vlnových rovnic, zářivého vektoru, skin efektu a sdílení tepla. Dále jsou v práci popsány vlastnosti Al2O3 a dalších oxidovým materiálu s možnostmi jejich uplatnění. V závěrečných kapitolách byly popsány možnosti tavení ve studeném kelímku a energetická bilance samotného tavené.
Abstract in different language: This master´s thesis aims to describe continuous melting of Al2O3 by electromagnetic induction. The thesis describes the theory of wave equations, radiant vector, skin effect and heat sharing. Further, the properties of Al2O3 and other oxide materials and the possibilities of their application in practice are described. The final chapters describe the possibilities of melting in the cold crucible and the energy balance of the melted itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Brandtlik_PORTAL.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
070923_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,32 kBAdobe PDFView/Open
070923_oponent.pdfPosudek oponenta práce471,93 kBAdobe PDFView/Open
Brandtlik_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce134,58 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.