Title: Vliv kabelových souborů na výbojovou činnost v kabelech
Other Titles: Cable Accesories and its Influence on Partial Discharges of Cables
Authors: Kynčl, Tadeáš
Advisor: Pihera Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Polanský Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27968
Keywords: částečný výboj;kabel;kabelový soubor;kabelové zakončení;kabelová spojka;napětí;zkouška
Keywords in different language: partial discharge;cable;cable accessories;cable termination;cable joint;voltage;test
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou částečných výbojů v kabelech a kabelových souborech. V první části práce je popsána výroba silnoproudých kabelů, typy kabelových souborů a zkušební metody kabelů a kabelových souborů. V druhé části práce jsou uvedeny typy částečných výbojů, jejich dělení a účinky na izolační materiál. Též jsou popsány metody měření částečných výbojů. Třetí část se zabývá praktickými zkouškami na daných vzorcích kabelů. V závěru práce jsou interpretovány výsledky získané měřením.
Abstract in different language: This thesis deals with cable accessories and its influence on partial discharges of cables. The first part of this paper is focused on the manufacturing process of high voltage cables, types of cable accessories and methods for testing their properties. In the second part the different types of partial discharge and its effects on the insulation material are described. In order to prove the hypotheses stated in the first two parts, several samples have been examined and measured. The results of the measurement are discussed in the conclusion of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KYNCL_TADEAS.pdfPlný text práce18,36 MBAdobe PDFView/Open
070927_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,49 kBAdobe PDFView/Open
070927_oponent.pdfPosudek oponenta práce411,11 kBAdobe PDFView/Open
070927_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce223,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.