Title: Vliv stínění elektromagnetického pole na účinnost systému bezkontaktního přenosu energie
Other Titles: Effect of electromagnetic field shielding on efficiency of wireless power transfer system
Authors: Zrubecký, Filip
Advisor: Kindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Zavřel Martin, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27969
Keywords: bezdrátový přenos energie;rezonance;činitel vazby;indukčnost;účinnost;stínění.
Keywords in different language: wireless power transfer;resonance;coupling coeficient;inductance;efficiency;shielding.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá stíněním a jeho účinky na parametry systému bezdrátového přenosu energie. V práci je popsán systém se sériovou kompenzací na primární i sekundární straně a jsou odvozeny jeho parametry. V další části jsou popsány účinky magnetického pole na lidské zdraví spolu s doporučením organizace ICNIRP. Poté jsou navrhnuty soustavy stínění a vyhodnoceny elektrické parametry a parametry magnetického pole systému pomocí programu ANSYS Electronics. V závěru jsou shrnuty výsledky simulace a porovnány parametry systému se stíněním s nestíněným systémem.
Abstract in different language: This master's thesis aims to describe a wireless power transfer shielding and it's impact on parameters of the whole WPT system. This paper deals with the system that is series compensated on both primary and secondary sides. Next, the impact of magnetic field on human health and the recommendations of the ICNIRP organization are described. After that the systems of shielding are presented and simulated in ANSYS Electromagnetic software. Consequently, the results of the analysis are discussed and the shielded system is compared with the non-shielded system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filip Zrubecky - Diplomova prace.pdfPlný text práce3,9 MBAdobe PDFView/Open
070928_oponent.pdfPosudek oponenta práce366,85 kBAdobe PDFView/Open
070928_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,62 kBAdobe PDFView/Open
070928_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.