Title: Zvláštní vězeňská komanda v nacistických táborech pracující u plynových komor
Other Titles: The Special Prisoner Work Forces of Nazi Camps working in the Gas Chambers
Authors: Chocholatá, Jana
Advisor: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27981
Keywords: sonderkommando;osvětim;belžec;sobibor;treblinka;majdanek;kulmhof (chelmno);plynové komory;krematorium;vyhlazovací tábor;koncentrační tábor
Keywords in different language: sonderkommando;auschwitz;belzec;sobibor;treblinka;maidanek;kulmhof (chelmno);gas chambers;crematorium;extermination camp;concentration camp
Abstract: Práce má za cíl popsat charakteristiky speciálních vězeňských družin přinucených přímo se podílet na vyhlazovací politice v nacistických táborech. K tomu využije zejména komparativní přístup, který se pokusí postihnout základní rozdíly mezi těmito vězeňskými skupinami podle konkrétních táborů (KL Auschwitz-Birkenau, SS-Sonderkommanda Treblinka, Sobibór a Belžec, KL Lublin, VL Kulmhof am Ner, FKL Ravensbrück aj.). V komparaci budou uplatňována především tato srovnávací kritéria: a) životní podmínky, b) vnímání těchto skupin ostatními vězni, c) denní rutina při práci u plynových komor, d) technologie vlastního vyhlazovacího procesu. Diplomová práce bude vyhotovena v souladu s platnou vyhláškou děkana "O požadavcích na bakalářské a diplomové práce a o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech" a bude pravidelně konzultována s vedoucím práce.
Abstract in different language: This master thesis focuses on describing the characteristics of special prisoner work groups they were pushed to take a part in extermination process in Nazi camps. One of the methods widely used in this work is a comparision approach which explores the main specifications of the particular prisoner groups in different camps (Auschwitz-Birkenau, SS-Sonderkommando Treblinka, Sobibór and Belzec, KL Lublin, VL Kulmhof am Ner, FKL Ravensbrück etc.) The comparision will exploit following points: life conditions, perception of these prisoner groups by other prisoners, day by day life in the shadow of the gas chamber, technology of the own extermination process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
chocholata_tarant.pdfPosudek oponenta práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
chocholata_tydlitatova.pdfPosudek vedoucího práce158,7 kBAdobe PDFView/Open
chocholata_O.pdfPrůběh obhajoby práce427,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.