Název: Návrh hybridního výrobního systému dle vlastního výběru se začleněním OZE jako primárního zdroje energie
Další názvy: Proposal of the hybrid system (according to own selection) with integration of the renewable source as primary source of the energy
Autoři: Hříbal, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Mezera, Jan
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2800
Klíčová slova: OZE;Obnovitelné zdroje energie;MVE;malá vodní elektrárna;Chodouň;FVE;fotovoltaická elektrárna;vodní turbína;doba návratnosti;hybridní výrobní systém
Klíčová slova v dalším jazyce: RE;renewableenergy;SWPP;small waterpower plant;Chodouň;PVPP;photovoltaicpower plant;water turbine;paybacktime;hybrid production system
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá návrhem hybridního výrobního systému z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na objektu rodinného domu a přilehlé dílny v obci Chodouň. Součástí práce je seznámení s problematikou OZE v ČR. Práce popisuje kombinaci výroby elektrické energie z fotovoltaických panelů a z malé vodní elektrárny s respektováním potřeb investora ekonomické rozvahy.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the proposal of hybrid producti on systém from renewable energy (RE) in the building of family house and neighboring workshop in the village Chodouň. Part of thesis is introduction of topic RE in Czech Republic. The thesis describes the combination of production electric energy from photovoltaicpanels and from small waterpower plant with respect of investor´s Leeds about economical balance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Hribal.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047291_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047291_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047291_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2800

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.