Title: Jan Rokycana: Husitský arcibiskup
Other Titles: Jan Rokycana: Hussite Archbishop
Authors: Říhová, Anna
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Suchánek Drahomír, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28000
Keywords: jan rokycana;husité;arcibiskup;jan hus;církev;kacíř;papež
Keywords in different language: john of rokycany;hussites;archbishop;john huss;church;heretic;pope
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá českým husitským teologem, spisovatelem, univerzitním učencem a prvním husitským arcibiskupem Janem Rokycanou. Zaměřuje se jak na jeho osobní a profesní život, tak i na jeho teologické dílo. Toto dílo je v práci komparováno s dílem jeho současníků, kteří rovněž působili v husitském hnutí.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the Czech Hussite theologian, writer, university scholar and the first Hussite archbishop John of Rokycany. It focuses on his personal and professional life, and his theological work. This work is compares with works of his contemporaries, who also worked in the Hussite movement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JAN ROKYCANA - HUSITSKY ARCIBISKUP x.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
rihova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce544,67 kBAdobe PDFView/Open
rihova_suchanek.pdfPosudek oponenta práce757,26 kBAdobe PDFView/Open
rihova_O.pdfPrůběh obhajoby práce374,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.