Title: Návrh napájecí sítě průmyslového provozu
Other Titles: Power supply system project of a industrial plant
Authors: Struska, Jan
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Síťař, Vladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2801
Keywords: elektrický příkon objektu;kompenzace účiníku;dimenzování transformátorů;dimenzování vodičů;zkrat
Keywords in different language: electric input of object;power-factor compensation;transformers dimensioning;conductors dimensioning;short circuit
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem napájecí sítě průmyslového provozu, kterým je průmyslová slévárna. Při návrhu se nejdříve stanoví stupně zabezpečení dodávky elektrické energie a poté se ze součinitele náročnosti stanoví výpočtové zatížení pro všechny motory. V následujícím kroku se stanovují velikosti kompenzátorových baterií jak pro jednotlivou, tak i pro skupinovou kompenzaci asynchronních motorů. Díky znalosti příkonu jednotlivých objektů je dále navržen dostatečný výkon transformátorů. V posledním kroku se stanoví velikosti průřezů vodičů do jednotlivých objektů.
Abstract in different language: The thesis deals with the design of an industrial distribution network. Firstly security level of electricity supply is determined, and then a design load for all equipment is determined by using coefficient of demands. In the next step an output of power-factor correction capacitors is determined for individual and sector compensations. Further a sufficient output of transformers is calculated thanks to knowledge of individual objects input-power. In the last step sizes of the cross sections of power lines into individual objects are determined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jan Struska.pdfPlný text práce484,73 kBAdobe PDFView/Open
047292_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce434,48 kBAdobe PDFView/Open
047292_oponent.pdfPosudek oponenta práce393,03 kBAdobe PDFView/Open
047292_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.