Title: Návrh stejnosměrného stroje s derivačním buzením
Other Titles: Design of the shunt-excited dc machine
Authors: Blohmann, Miroslav
Advisor: Červený, Josef
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2802
Keywords: stejnosměrný stroj;derivační buzení;elektromagnetický návrh;vinutí;komutátor;hlavní póly;komutační póly;schématický řez;kotva;rotorová drážka
Keywords in different language: DC machine;shunt excited;electromagnetic design;winding;commutator;the main poles;commutation poles;schematic cut;rotor canal
Abstract: Návrh stejnosměrného stroje s derivačním buzením. Předkládaná bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým návrhem stejnosměrného stroje s derivačním buzením o výkonu 25 kW. Hlavním úkolem práce je vypracování elektromagnetického návrhu dle zadaných parametrů. Součástí práce je i schematicky kreslený podélný a příčný řez stroje.
Abstract in different language: Design of the shunt-excited dc machine. The submitted thesis deals with the electromagnetic design of DC shunt excited machine with an output 25 kW. The main task of this work is the development of electromagnetic design according to given parameters. The work also contains longitudinal and cross schematic cut of the machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Miroslav_Blohmann.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
047293_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,41 kBAdobe PDFView/Open
047293_oponent.pdfPosudek oponenta práce249,17 kBAdobe PDFView/Open
047293_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.