Název: Návrh stejnosměrného stroje s derivačním buzením
Další názvy: Design of the shunt-excited dc machine
Autoři: Blohmann, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2802
Klíčová slova: stejnosměrný stroj;derivační buzení;elektromagnetický návrh;vinutí;komutátor;hlavní póly;komutační póly;schématický řez;kotva;rotorová drážka
Klíčová slova v dalším jazyce: DC machine;shunt excited;electromagnetic design;winding;commutator;the main poles;commutation poles;schematic cut;rotor canal
Abstrakt: Návrh stejnosměrného stroje s derivačním buzením. Předkládaná bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým návrhem stejnosměrného stroje s derivačním buzením o výkonu 25 kW. Hlavním úkolem práce je vypracování elektromagnetického návrhu dle zadaných parametrů. Součástí práce je i schematicky kreslený podélný a příčný řez stroje.
Abstrakt v dalším jazyce: Design of the shunt-excited dc machine. The submitted thesis deals with the electromagnetic design of DC shunt excited machine with an output 25 kW. The main task of this work is the development of electromagnetic design according to given parameters. The work also contains longitudinal and cross schematic cut of the machine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Miroslav_Blohmann.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047293_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047293_oponent.pdfPosudek oponenta práce249,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047293_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2802

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.