Title: Francouzský a belgický naturalismus: vliv Zoly na Camille Lemonniera
Other Titles: French and belgian naturalism: the influence of Zola on Lemonnier
Authors: Volfová, Eva
Advisor: Černíková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28027
Keywords: naturalismus;francouzská literatura;belgická literatura;émile zola;camille lemonnier
Keywords in different language: naturalism;french literature;belgian literature;emile zola;camille lemonnier
Abstract: Tato diplomová práce je koncipována jako analýza dvou naturalistických literárních děl: La Terre od Émile Zoly a Un male od Camille Lemonniera. Teoretická část představuje literální směr naturalismus a definuje jeho základní postupy, zformované Zolou. Praktická část analyzuje, zda oba autoři ve svých dílech tyto postupy dodrželi. Obě díla jsou následně srovnána a je vyhodnocen vliv Zoly na Lemonniera.
Abstract in different language: This master thesis deals with the analysis of two literary works: La Terre of Emile Zola and Un male of Camille Lemonnier. The theoretical part presents naturalism as a style and it defines its basic methods formed by Zola. The practical part analyses, if the authors used this methods in their works. Afterwards, both works are compared and the the influence of Zola on Lemonnier is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Eva Volfova.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Volfova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce714,34 kBAdobe PDFView/Open
Volfova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Volfova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce398,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.