Název: Omezování vlivů obnovitelných zdrojů energie na kvalitu elektřiny
Další názvy: Limitation of renewable energy sources impacts on electricity quality
Autoři: Kříž, Michal
Vedoucí práce/školitel: Šantín, Vlastimil
Oponent: Majer, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2803
Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie;kvalita elektrické energie;charakteristiky napětí;nepříznivé vlivy;omezení nepříznivých vlivů;vodní elektrárna;biomasa;distribuční soustava;fotovoltaická elektrárna;větrná elektrárna.
Klíčová slova v dalším jazyce: Renewable energy source;electric power quality;the characteristics of voltage;averse effects;reducting averse effects;hydroelectric power plant;biomass;distribution network;photovoltaic power plant;wind power plant.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivem obnovitelných zdrojů energie na provoz elektrizační soustavy. V práci je uvedena definice obnovitelných zdrojů energie a je zde zmíněna a rozebrána problematika provozu obnovitelných zdrojů energie a jejich vlivů na elektrizační soustavu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the influence of renewable energy sources to the operation of power systems. There is the definitition of renewable energy sources in the work and there are discussed the issue of service of renewable energy sources and their effects on the electricity grid
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Michal Kriz.pdfPlný text práce585,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047294_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047294_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047294_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2803

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.