Title: La philosophie de Sartre et Camus dans l'enseignement du FLE
Other Titles: The Philosophy of Sartre and Camus in teaching French as a foreign language
Authors: Brožíková, Kristýna
Advisor: Kratochvílová Lucie, Mgr. Ph.D.
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28030
Keywords: didaktická metoda;f.l.e.;existenciální filozofie;výklad;filozofická terminologie;interpretace;překlad;diskuze;písemný projev;inscenace;gramatika
Keywords in different language: didactics method;f.l.e.;existencial philosophy;lecture;terminology;interpretation;translation;discussion;writing;drama;grammar
Abstract: V této diplomové práci jsme se pokusili představit metody vhodné k začlenění existenciální filozofie ve třídě F.L.E. (Francouzština jako cizí jazyk),která je důležitou součástí francouzské kultury vyučované v hodinách F.L.E. Tato práce je určena pro specifické publikum, tedy učitele francouzského jazyka, kteří mají zájem začlenit do jejich hodin existenciální filozofii Jeana-Paula Sartra a Alberta Camuse nebo pro studenty připravující se na dráhu učitele francouzštiny. Didaktické metody jsou představeny s jejich pedagogickými cíli a výhodami či nevýhodami, které jejich začlenění do výuky přináší a také s návrhem jejich realizování. Prezentované metody jsou následující: výklad, filozofická terminologie, interpretace textu, překlad, debata ve třídě, psaný projev, inscenace části divadelní hry a gramatická cvičení. Cílem práce je ukázat, že během učení se základních principů existenciální filozofie je rovněž možné výrazně zlepšit či zdokonalit jazykové dovednosti z různých hledisek. Představené metody přispívají k dobré obeznámenosti s francouzskou kulturou a jsou obohacující rovněž z hlediska lingvistických znalostí francouzského jazyka.
Abstract in different language: This diploma thesis aims to analyze the main methods suitable for integrating the existential philosophy in the class of F.L.E. (French as a foreign language) as an important part of the French culture taught in the courses of F.L.E. This work is destined for the specific public consisting of teachers of French language who are interested in integrating the existentialist philosophy of Jean-Paul Sartre and Albert Camus and of students preparing to become teachers. The suitable methods are presented with their pedagogical goals, benefits and disadvantages and with some proposals of their realization in the class as well. Here's the list of the methods: lecture of professor, philosophical terminology, interpretation of the text, translation, discussion in the class, writing, realization of the drama and grammar exercises. We try to demonstrate that while adopting the bases of the existentialist philosophy it is possible to ameliorate and to perfect the language skills from various points of view. Therefore, these methods contribute at the same to the cultural knowledge and to the French linguistic skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Brozikova Kristyna.pdfPlný text práce446,56 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce579,56 kBAdobe PDFView/Open
Brozikova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Brozikova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce505,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.