Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKoláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKošařová, Ivana
dc.contributor.refereeMudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-1
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:26Z-
dc.date.available2016-5-13
dc.date.available2018-01-15T15:06:26Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier72648
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28031
dc.description.abstractDiplomová práce zkoumá gramatické téma Souvětí : juxtapozice, souřadnost, podřadnost. Jejím hlavním tématem je zjistit úroveň znalostí českých studentů v oblasti francouzského jazyka a poté je porovnat se znalostmi francouzských studentů. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje základní pojmy co je to "phrase, proposition" a zkoumá, jaké existují typy jednoduchých vět, souvětí, různé druhy souřadnosti a hlavně rozlišuje různé druhy vedlejších vět. Praktická část se opírá o vlastní výzkum, díky kterému zjišťuje potřebné údaje, které poté vyhodnotí a zanalyzuje a následně tyto konečné výsledky porovná s odpověďmi francouzských studentů.cs
dc.format126524 znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectla phrasecs
dc.subjectla phrase simplecs
dc.subjectles phrases complexescs
dc.subjectla juxtapositioncs
dc.subjectla coordinationcs
dc.subjectla subordinationcs
dc.subjectla propositioncs
dc.subjectles propositions principalescs
dc.subjectindépendantescs
dc.subjectsubordonnéescs
dc.titleSouvětí: juxtapozice, souřadnost, podřadnostcs
dc.title.alternativeSentences: juxtaposition, compound and complexen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis examines the grammar topis - juxtaposition, compound and complex sentences. Its main theme is to determine the level of knowledge of Czech students in the French language area and then compare them with the knowledge of French students. This thesis is divided into two main chapters - theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic concepts.The practical part relies on own research to find the necessary data, which then evaluates and analyzes and then compares these final results with the answers of the French students.en
dc.subject.translatedphrasesen
dc.subject.translatedsimple sentenceen
dc.subject.translatedmain clauseen
dc.subject.translatedsubordinated clauseen
dc.subject.translatedjuxtapositionen
dc.subject.translatedcompound sentenceen
dc.subject.translatedcomplex sentenceen
dc.subject.translatedparataxisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivana Kosarova - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Kosarova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kosarova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Kosarova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce404,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.