Title: Výzkum chyb českých studentů v užívání slovesných časů ve francouzštině
Other Titles: Study of Czech student´s errors in the use of French verb tenses
Authors: Kreuzerová, Kateřina
Advisor: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28033
Keywords: sloveso;systém slovesných časů;chyba;norma;hodnocení.
Keywords in different language: verb;system of verbs;error;mistake;educational system;evaluation.
Abstract: Diplomová práce se zabývá slovesem, porovnáním slovesných časů v češtině a ve francouzštině a rozborem chyb, které vznikají při používání slovesných časů ve francouzštině českými studenty. Práce se skládá z teoretické části a praktické části. Teoretická část definuje pojem slovesa, slovesných časů a zabývá se prací s chybou jako přirozenou součástí výuky. Praktická část je založena na dotazníku, ve kterém studenti vypracovali cvičení týkající se použití slovesných časů ve francouzštině a na základě jejich chyb je vytvořena analýza. Cílem práce je určit zda-li český slovesných systém ovlivňuje tvoření chyb českých studentů v časování sloves ve francouzském jazyce.
Abstract in different language: The dimploma thesis is focused on verbs, the systems of verbs in Czech and French, the analysis of errors and mistakes which are created while using the verbs tenses in French by Czech students. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part defines the verb, verb tenses and it occupies with the error as a part of current educational system. The practical part is based on the survey concerning the use of French verb tenses which was elaborated by Czech students. The analysis was created according to this survey. The main objectif of the presented thesis was to find out if the Czech verb system influence errors of Czech students while using the French verb tenses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Katka (1).pdfPlný text práce619,41 kBAdobe PDFView/Open
Kreuzerova oponent.PDFPosudek oponenta práce948,74 kBAdobe PDFView/Open
Kreuzerova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Kreuzerova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce438,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.