Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEgerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMísařová, Markéta
dc.contributor.refereePavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:39Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:06:39Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier66763
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28047
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na proces adaptace pracovníků ve společnosti Sportsdirect.com Czech Republic, s.r.o. Cílem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit proces adaptace ve vybrané organizaci a v návaznosti na provedenou analýzu formulovat návrhy ke zlepšení procesu adaptace. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována teoretickým poznatkům, které jsou zpracovány na základě relevantní literatury. V praktické části je představena společnost Sportsdirect.com Czech Republic, s.r.o.. Poté je analyzován současný proces adaptace v tomto podniku a je provedeno zhodnocení adaptačního procesu. V závěru práce jsou uvedeny návrhy, které povedou ke zlepšení efektivnosti procesu adaptace.cs
dc.format63 s. (83 259 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklíčová slova: proces adaptacecs
dc.subjectpersonální činnostics
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.titleProces adaptace pracovníků v organizacics
dc.title.alternativeThe process of adaptation of workers in the organizationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the process of adaptation of workers in the organization Sportsdirect.com Czech Republic, s.r.o. The aim of the thesis is analyze and evaluate the process of adaptation in selected organization and Building on the analysis to formulate proposals to improve the process of adaptation. Work is divided into a theoretical and practical part. Theoretical part is devoted to theoretical knowledge, which are processed in the basic relevant literature. In practical part there are introduction of the organization Sportrsdirect.com Czech Republic, s.r.o. and then is analyzed the process of adaptation in this organization and there is evaluation of this process of adaptation. In end of the work are listed suggestions, which will lead to improve effectiveness the process of adaptation.en
dc.subject.translatedkey words: the proces of adaptationen
dc.subject.translatedpersonal activitiesen
dc.subject.translatedhuman resourcesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Marketa_Misarova.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Misarova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Misarova M. - O.PDFPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Misarova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce524,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.