Title: Analýza prodejních aktivit podniku
Other Titles: Analysis of the Sales Activities of the Company
Authors: Štěpánek, Filip
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Hofman Jiří, Dr. Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28053
Keywords: prodej;marketing;prodejní aktivity
Keywords in different language: sales;marketing;and sales activities
Abstract: V teoretické části je definován pojem marketing a popsané marketingové koncepce. Déle je zde definován pojem prodej, který se zaměřuje na jednotlivé prvky marketingového mixu, tedy cenu, komunikaci, distribuci a produkt. V teoretické části také je popsáno okolí podniku a to jak vnitřní tak i vnější prostředí. V závěru je vysvětlena SWOT analýza. V praktické části je popsán vybraný podnik a analýza jeho součastné situace. Dále je rozebrán marketingový mix na vybraný podnik. V praktické části se analyzuje situace daného podniku na základě SWOT analýzy. V závěru části jsou návrhy na zlepšení situace daného podniku. Tyto návrhy vychází z výsledků SWOT analýzy.
Abstract in different language: In the theoretical part has been defineted term marketing and subscribed marketing´s conceptions. Furthermore is here defined the concept of a sale, which focuses on the individual elements of the marketing mix, i.e., price, communication, distribution, and product. In the theoretical part also described sorrounding of the company and both the internal and external environment. In the conclusion SWOT analysis is explaind. The practical part describes the selected company and analysis of its present situation.The practical part analyzes the situation of the selected company of the undertaking concerned on the basis of SWOT analysis. In the conclusion section are suggestions to improve the situation of the undertaking concerned. These proposals are based on the results of the SWOT analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Filip-Stepanek-finalni el.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
BP_Stepanek-OP.pdfPosudek oponenta práce620,79 kBAdobe PDFView/Open
BP_Stepanek_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,11 MBAdobe PDFView/Open
BP_Stepanek_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce1,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.