Název: Řízení rizik projektu
Další názvy: Project Risk Management
Autoři: Vitásková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Svoboda Jaroslav, Ing.
Oponent: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28054
Klíčová slova: projekt;riziko;projektové řízení;řízení rizik
Klíčová slova v dalším jazyce: project;risk;project management;risk management
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení rizik v projektech. V teoretické části je popsána teorie zabývající se projektovým managementem. V ní jsou uvedeny základní pojmy projektového managementu. Druhá část teorie je zaměřena na řízení rizik v projektech. Je zde uveden popis metody RIPRAN, která je využita k hodnocení rizik v následující části bakalářské práce. V praktické části je popsána společnost MBtech a vybraný projekt "Rosenbaurer". Cílem této části je identifikovat rizika tohoto projektu a následně je ohodnotit a navrhnout opatření proti nim. Výstupem řízení rizik je registr rizik. Vzhledem k tomu že v době odevzdání bakalářské práce je projekt již ukončen, je tato práce firmě MBtech doporučena jako podklad pro řízení rizik v dalších projektech.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on risk management in projects. The theoretical part describes the theory dealing with project management. There are the basic concepts of project management. The second part focuses on the theory of risk management in projects. There is a description of the RIPRAN method, which is used for risk assessment in the next part of the thesis. The practical part describes Mbtech company and selected project "Rosenbaurer". The aim of this section is to identify the risks of the project and subsequently evaluate and propose measures against them. The output of risk management is the risk register. Given that at the time of submission of the thesis project is already completed, this work is recommended to the company MBtech as a basis for risk management in other projects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lenka_Vitaskova_K15B0001P.pdfPlný text práce771,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Vitaskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Vitaskova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Vitaskova.PDFPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28054

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.