Title: Řízení času a nebezpečí prokrastinace při vysokoškolském studiu
Other Titles: Time management and the danger of procrastination in higher education
Authors: Franzová, Kristýna
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28060
Keywords: time management;prokrastinace;plánování;stanovení cílů
Keywords in different language: time managament;procrastination;planning;setting goals
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na time management u vysokoškolských studentů a jejich sklony k prokrastinačnímu chování. Práce obsahuje 3 hlavní kapitoly a několik podkapitol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první kapitole teoretické části je popsán pojem time management, vnímání času, historie a vývoj time managementu, plánování a techniky řízení času. Druhá kapitola popisuje pojem prokrastinace, příčiny prokrastinace a boj s prokrastinací. Třetí kapitola je zaměřena na popis života vysokoškolských studentů, popisuje rozdíly mezi studiem na vysoké škole a vyšší odborné škole. Praktická část formou rozhovoru srovnává studenty vysoké školy a vyšší odborné školy, jejich míru prokrastinace a schopnost řídit svůj čas.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on time management of college students and their tendency to procrastinate. The thesis contains three main chapters and several subchapters. The work has practical and theoretical part. The first chapter of the theoretical part describes the concept of time management, time perception, history and development of time management, planning and time management techniques. The second chapter describes the concept of procrastination, causes of procrastination and how to fight with procrastination. The third chapter is focused on the description of the life of university students, it describes the differences between studying at university or college. The practical part consists from interview which compares students from universities and colleges, their degree of procrastination and the ability to manage their time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizeni casu a nebezpeci prokrastinace pri vysokoskolskem studiu.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Franzova K. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Franzova K. - O.PDFPosudek oponenta práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Franzova K. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce595,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.